• Εισερχόμενα & εξερχόμενα τηλεφωνήματα (Inbound / Outbound)
 • Τηλεφωνικές Καμπάνιες
 • Επικοινωνία διαφημιστικών μηνυμάτων
 • Υποστήριξη καμπάνιας νέων προϊόντων και υπηρεσιών (Launching)
 • Telemarketing
 • Τηλεπωλήσεις
 • Διαχείριση ζήτησης προϊόντων και παραγγελιών
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • After Sales Service
 • Υποστήριξη συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων
 • Υπηρεσίες χωρίς χρέωση για ενημέρωση, παροχή πληροφοριών, εξυπηρέτηση του πελάτη / πολίτη, καταγραφή παραπόνων
 • Επεξεργασία / Ενημέρωση Βάσεων Δεδομένων
 • Εκκαθάριση Βάσεων Δεδομένων