• Οργάνωση δημοψηφισμάτων
  • Οργάνωση και υλοποίηση εκλογικών διαδικασιών
  • Οργάνωση κομματικών συνεδρίων
  • Οργάνωση και υλοποίηση εσωκομματικών ψηφοφοριών
  • Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες
  • Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα