• Πανελλαδική έρευνα αναγνωσιμότητας περιφερειακού τύπου το 1998.
  • Έρευνες ακροαματικότητας ραδιοφώνου στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη το 1999.
  • Τακτική μέτρηση ακροαματικότητας ραδιοφώνου και αναγνωσιμότητας τύπου σε ετήσιο δείγμα 30.000 ατόμων στην Αττική, σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία Mediametrie. Ανάπτυξη του Mediarun, ενός αξιόπιστου εργαλείου μέτρησης ακροαματικότητας ραδιοφώνου και του Pressrun -σε συνεργασία με την επίσης γαλλική εταιρεία IPSOS MEDIA – για τη μέτρηση αναγνωσιμότητας ημερήσιου και περιοδικού τύπου.
  • Τακτική μέτρηση ακροαματικότητας ραδιοφώνου σε ετήσιο δείγμα 10 χιλιάδων ατόμων στη Θεσσαλονίκη.
  • Μετρήσεις ακροαματικότητας περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθμών σε όλη την Ελλάδα, 2005.
  • Ετήσια έρευνα αξιολόγησης τηλεοπτικών σταθμών & προγραμμάτων, 2003-2006.