• Σχεδιασμός και υλοποίηση Επικοινωνιακής Στρατηγικής
  • Ολοκληρωμένη δημιουργική υποστήριξη για όλες τις μορφές και όλα τα μέσα επικοινωνίας (έντυπα, TV & Radio spots, αφίσες, tele-marketing, κ.α.)
  • Image making
  • Καθοδήγηση της παρουσίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα Νέα Μέσα
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής (συνεδρίων, ημερίδων κλπ.)
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων
  • Διοργάνωση σεμιναρίων επικοινωνίας.
  • Ανάπτυξη web based εφαρμογών & πληροφοριακών συστημάτων
  • Πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, think tanks, opinion leaders
  • Πρόσβαση σε μεγάλο αρχείο ερευνών