Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και αφορούν σε:

 • κοινωνικές και πολιτικές έρευνες κοινής γνώμης
 • έρευνες αγοράς
 • έρευνες media
 • exit-polls
 • οργάνωση δημοψηφισμάτων και ηλεκτρονικών ψηφοφοριών
 • απογραφές καταστημάτων και νοικοκυριών
 • τηλεφωνικά κέντρα
 • γραμμές επικοινωνίας
 • συστήματα εξυπηρέτησης πελατών
 • κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών
 • εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού
 • ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού
 • γεωπολιτικές μελέτες
 • οικονομοτεχνικές μελέτες
 • country studies
 • σύνταξη και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
 • υπηρεσίες project management
 • διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων
 • προετοιμασία φακέλων υποψηφιότητας για χρηματοδότηση επιχειρησιακών σχεδίων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους