Στο πλαίσιο των ερευνών επιχειρηματικού περιβάλλοντος Enterprise Surveys που διεξάγει η Παγκόσμια Τράπεζα σε πάνω από 140 οικονομίες του κόσμου, η Κάπα Research διενήργησε μεταξύ Σεπτεμβρίου 2018 και Μαρτίου 2019 την έρευνα πεδίου σε 600 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Από την έρευνα προκύπτουν διάφοροι συγκριτικοί δείκτες επιχειρηματικού περιβάλλοντος τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η έκθεση με τα βασικά ευρήματα της μελέτης στα ελληνικά επισυνάπτεται παρακάτω.

 

country profile Greece2018_Greek