Δείτε την έκθεση αποτελεσμάτων της έρευνας κοινής γνώμης που διεξήχθη σε δείγμα 3.040 νέων Ελλήνων πολιτών που κατοικούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οποία περιέχει και συγκριτικά στοιχεία με την αντίστοιχη έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2010.

 

ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2018