Δείτε τα αποτελέσματα της τελευταίας πανελλαδικής έρευνας εκλογικής συμπεριφοράς πριν τις εθνικές εκλογές του 2019. Σε αυτήν καταγράφονται οι απόψεις των πολιτών για την επόμενη μέρα, τον ρόλο του κράτους, καθώς και η προέλευση της ψήφου με βάση τα κοινωνικό-οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά τους.

Πολιτική Ιουλίου 2019