Διαβάστε πώς τοποθετούνται απέναντι στην ταινία Joker οι Έλληνες θεατές.

Joker Survey_final