Η εταιρεία διαθέτει άρτιο δίκτυο υποδομών και εγκαταστάσεων στην Αθήνα (στην περιοχή του Μεταξουργείου και της Πατησίων), τη Θεσσαλονίκη και το Βουκουρέστι. Τελευταία, η εταιρεία ανέπτυξε νέα τηλεφωνικά κέντρα στο κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πατησίων και Ηπείρου, γνωστό ως Μέγαρο Υπατία, το οποίo εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα και καλύπτει στεγασμένο χώρο 1.198 τ.μ.

Οι εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητες και αποτελούνται από σύγχρονα και εξοπλισμένα γραφεία, μεγάλα τηλεφωνικά κέντρα, αίθουσες συσκέψεων και χώρους εκδηλώσεων.

Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν, συνολικά, πάνω από 1.800 θέσεις εργασίας και είναι συνδεδεμένες μέσω VPN σε ενιαίο δίκτυο (intranet). Η εταιρεία διαθέτει 4 τηλεφωνικά κέντρα , 2 συμβατικά τεχνολογίας SIEMENS δυναμικότητας 300 θέσεων και 2 IP τηλεφωνικά κέντρα 3COM δυναμικότητας 1.500 θέσεων. Η τεχνολογική υποδομή έχει υλοποιηθεί και υποστηρίζεται από ειδικό τμήμα πληροφορικής που λειτουργεί εντός της εταιρείας.

Μέγαρο Υπατία
Το Μέγαρο Υπατία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πατησίων και Ηπείρου και είναι ιδιόκτητο κτίριο της εταιρείας. Πρόκειται για τη μοναδική γνωστή κατοικία (πρώην μέγαρο Λιβιεράτου) που σχεδιάστηκε από τον Αρχιτέκτονα Αλ. Νικολούδη στις αρχές του 1900 και ένα από τα ελάχιστα δείγματα του γαλλικού νεομπαρόκ στην Αθήνα. Το ανακαινισμένο, πλέον, κτίριο διαθέτει αίθουσες τηλεφωνικών κέντρων, γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες ποιοτικών ερευνών, αίθουσες εκδηλώσεων και παρουσιάσεων. Το τηλεφωνικό κέντρο στο Μέγαρο Υπατία διαθέτει 120 θέσεις εργασίας πλήρως εξοπλισμένες και τηλεφωνικό κέντρο με 150 γραμμές πόλης (ΟΤΕ). Ο ακάλυπτος χώρος, σε σχήμα Γ, έχει πρόσβαση από την οδό Ηπείρου και από την οδό Πατησίων.

Τηλεφωνικό κέντρο Μεταξουργείου
Ένα από τα τηλεφωνικά κέντρα της εταιρείας βρίσκεται επί της οδού Ψαρρών στην Αθήνα κοντά στο σταθμό «Μεταξουργείο» του ΜΕΤΡΟ. Είναι το πρώτο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας και διαθέτει 60 πλήρως εξοπλισμένες θέσεις εργασίας και χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή ερευνών πεδίου, των κοινωνικών ερευνών και των ερευνών media, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου με 60 γραμμές πόλης (ΟΤΕ).

Γραφεία και τηλεφωνικό κέντρο Θεσσαλονίκης
Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται επί της οδού Βασ. Όλγας στη Θεσσαλονίκη, είναι ιδιόκτητες και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των ερευνών πεδίου της Βόρειας Ελλάδας. Το τηλεφωνικό κέντρο διαθέτει 60 άρτια εξοπλισμένες θέσεις εργασίας και τηλεφωνικό κέντρο με 60 γραμμές πόλης (ΟΤΕ).

Τηλεφωνικά Κέντρα
3Com Superstack III Communications System
2 X ΤηλεφωνικάΚέντρα Siemens Realitis DX Communications System

Τα τηλεφωνικά κέντρα παρέχουν τις εξής υπηρεσίες :

  • Σύστημα αυτόματης κατανομής κλήσεων (ACD)
  • Σύστημα Φωνητικής Διαχείρισης Κλήσεων (IVR)
  • Αυτόματη ανεύρεση και αναγνώριση συσκευών συστήματος
  • Σύστημα λήψης και διαχείρισης φωνητικών μηνυμάτων
  • Εκτροπή κλήσεων
  • Σύστημα CTI
  • Δυνατότητες δρομολόγησης κλήσεων (Call Routing)
  • Παρακολούθηση – Συνακρόαση κλήσεων
  • Σύστημα καταγραφής στοιχείων κλήσεων
  • Λογισμικό διαχείρισης τηλεφωνικού κέντρου