Στο σημερινό, έντονα παγκοσμιοποιημένο, περιβάλλον δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην μεταφορά τεχνογνωσίας και στην αξιοποίηση της εμπειρίας μεγάλων εταιρειών και ομίλων του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, η Καπα Research συνεργάζεται με σημαντικές εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού για την από κοινού ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.

 Εταιρίες

  • Harris Interactive
  • MEDIAMETRIE
  • IPSOS MEDIA
  • SOFRES

Ερευνητικά Ιδρύματα

  • Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard University
  • Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics & Political Science
  • Universität Mannheim
  • Peking University
  • Yildiz Technical University Istanbul
  • Istanbul Bilgi University