Η Καπα Research δραστηριοποιείται στον χώρο των ερευνών αγοράς, των ερευνών κοινής γνώμης, των μετρήσεων media, της οργάνωσης, της λειτουργίας και της διαχείρισης τηλεφωνικών κέντρων και γραμμών εξυπηρέτησης πολιτών. Παρέχει, επίσης, υπηρεσίες σε ζητήματα στρατηγικής, οργάνωσης, χρηματοοικονομικών, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, περιφερειακής ανάπτυξης και διαχείρισης προγραμμάτων τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιους οργανισμούς.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Καπα Research αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο των υπηρεσιών έρευνας αγοράς, στρατηγικής, επικοινωνίας και επιχειρησιακού σχεδιασμού στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με γνώμονα την ισχυρή αποδοτικότητα, η εταιρεία σχεδιάζει καινοτόμες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στη βάση της επιχειρησιακής ολοκλήρωσης, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα, τη στρατηγική, την αξιοπιστία και τη διεθνή εμπειρία και προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους στο διαρκώς εναλλασσόμενο οικονομικό περιβάλλον της σύγχρονης εποχής.
Στρατηγικό στόχο της Καπα Research αποτελεί η συνεχής συμβολή της στις ανάγκες των πελατών της, τα μεγάλα media, τους μεγάλους κρατικούς φορείς και οργανισμούς της χώρας, τις μεγάλες επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, κρατικούς και μη κρατικούς φορείς και επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται στενά με καταξιωμένες εταιρείες και πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, με ειδίκευση στο χώρο της κοινωνικής έρευνας, της πολιτικής, των διεθνών σχέσεων, της διαφήμισης, των τηλεπικοινωνιών, των νέων τεχνολογιών και του marketing.

Η Καπα Research, εκτός του να μετρά έγκυρα και αξιόπιστα, αναπτύσσει εργαλεία που στοχεύουν στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών με τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο και σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του.

Θεμέλιος λίθος, πάνω στον οποίο η εταιρεία χτίζει τις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας υπηρεσίες της, αποτελεί η αξία και ο σεβασμός που δείχνει στο προσωπικό και τους συνεργάτες της, όπως επίσης και η συνεχής υιοθέτηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων του σύγχρονου επιχειρείν.