• Η Καπα Research σχεδίασε και λειτούργησε πιλοτικά το πρώτο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στη πλατεία Συντάγματος για λογαριασμό του ΥΠΕΣΔΔΑ.
  • Σχεδιασμός και πιλοτική λειτουργία του πρώτου Δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στους δήμους Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Περιστερίου, Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου, Χερσονήσου και Αμαρουσίου για λογαριασμό του ΥΠΕΣΔΔΑ.
  • Εκπαίδευση προσωπικού και υποστήριξη δημιουργίας δικτύου 490 ΚΕΠ σε όλη την Ελλάδα για λογαριασμό του ΥΠΕΣΔΔΑ.
  • Υλοποίηση έργου του ΥΠΕΣΔΔΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές του 2002. Στο πλαίσιο του έργου οργανώθηκε η ενημέρωση των εκλογέων για το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζουν και η εξυπηρέτησή τους κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.
  • Τακτικές έρευνες για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναβάθμιση του θεσμού των ΚΕΠ.
  • Δημιουργία του Κέντρου Αλληλοβοήθειας Πολιτών στο χώρο του παλαιού Φρουραρχείου για την υποστήριξη των πολιτών της Αθήνας που πλήττονται από τη φτώχεια μέσω της αναδιανομής του υλικού πλεονάματος των νοικοκυριών, για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων.