• Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφοφορίας για την εκλογή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Οργάνωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, υλοποίηση δικτύου σε 3.200 σημεία σε όλη την Ελλάδα, εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και εξαγωγή αποτελεσμάτων.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αντιπροσώπων στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή Εθνικού Συμβουλίου στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
  • Οργάνωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη νέων οργάνων του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη.
  • Τεχνική υποστήριξη στην ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου της Νέας Δημοκρατίας