Ευρωεκλογές 2014: εκτίμηση κατανομής εδρών EN

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν τη μεγαλύτερη δημοκρατική εκλογική διαδικασία σε διεθνές επίπεδο: 388 εκατομμύρια πολίτες από 28 χώρες εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στο μοναδικό θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζεται απευθείας από τους πολίτες. Με γνώμονα και σεβασμό σε αυτήν τη μοναδικότητα, η Κάπα Research υλοποίησε, τον Ιούνιο του 2009, ένα…