Βασικά συμπεράσματα από το 5ο κύμα της έρευνας Balkan Monitor

Τέσσερεις είναι οι παράμετροι που χρήζουν προσοχής και ερμηνεύουν την υπεροχή της πρώτης κυβέρνησης των τελευταίων δέκα ετών που κλήθηκε να διαχειριστεί σημαντικές κρίσεις αλλά μη οικονομικού περιεχομένου. Η εξήγηση του φαινομένου αφορά έναν συνδυασμό…

Δείτε την σχετική Ανάλυση

Δύο χρόνια από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Τέσσερεις είναι οι παράμετροι που χρήζουν προσοχής και ερμηνεύουν την υπεροχή της πρώτης κυβέρνησης των τελευταίων δέκα ετών που κλήθηκε να διαχειριστεί σημαντικές κρίσεις αλλά μη οικονομικού περιεχομένου. Η εξήγηση του φαινομένου αφορά έναν συνδυασμό…

Δείτε την σχετική Ανάλυση

20 χρόνια ΚΕΠ: Μια πραγματική ιστορία επιτυχίας

Τα ΚΕΠ είναι κεκτημένο. Η ελληνική κοινωνία δεν διατίθεται να βιώσει την απορρόφησή τους από τις λοιπές κρατικές δομές και επιζητά τη μετεξέλιξή τους από διαμεσολαβητική υπηρεσία σε πραγματική σύγχρονη υπηρεσία one-stop-shop, δηλαδή σε πρώτο…

Δείτε την σχετική Ανάλυση