Η πανελλαδική έρευνα Νοεμβρίου 2020 περιλαμβάνει ευρήματα για:

 – Το γενικό κλίμα, την πορεία της χώρας και τα κυρίαρχα συναισθήματα
 – Στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές των πολιτών σε σχέση με την πανδημία
 – Τον βαθμό ανησυχίας για τον COVID-19
 – Απόψεις και αξιολογήσεις για την διαχείριση της κρίσης
 – Αντιλήψεις για τον αντίκτυπο της πανδημίας στην οικονομία και την πολιτική

Για τη συνολική έκθεση αποτελεσμάτων πιέστε εδώ

Για το κείμενο βασικών συμπερασμάτων πιέστε εδώ.

 


 

COVID19_Nov20_GR
Findings_COVID19_11-20