Διαβάστε το πρώτο μέρος των αποτελεσμάτων της πανελλαδικής έρευνας της Κάπα Research που διεξήχθη την περίοδο 17-24 Ιανουαρίου 2023 για λογαριασμό της Ελληνικής Ένωσης Καφέ. Η έκθεση αποτελεσμάτων της έρευνας περιλαμβάνει ευρήματα σχετικά με:

  • τη συχνότητα κατανάλωσης καφέ,
  • τη συχνότητα αγοράς καφέ στο σπίτι,
  • την ποσότητα κατανάλωσης καφέ σε μια τυπική μέρα,
  • τους τρόπους και τις τοποθεσίες κατανάλωσης καφέ, αλλά και
  • τις αντιλαμβανόμενες επιπτώσεις της κατανάλωσης καφέ.
 

Για την έκθεση αποτελεσμάτων πατήστε εδώ