Έρευνα EBRD-EIB-World Bank Enterprise Survey στην Ελλάδα

Δείτε τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας επιχειρηματικού περιβάλλοντος EBRD-EIB-World Bank Enterprise Survey, την οποία διεξήγαγε η Κάπα Research σε 600 επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα για λογαριασμό της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας της Παγκόσμιας Τράπεζας σε αιτούντες άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δείτε τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας της Παγκόσμιας Τράπεζας σε αιτούντες άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία διεξήγαγε η Κάπα Research, όπως παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο Μέγαρο Υπατία.

Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας στους Έλληνες της Διασποράς

Δείτε τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας στους Έλληνες της Διασποράς όπως παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ακτινογραφία του συλλαλητηρίου της Αθήνας για το Μακεδονικό

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας στους συγκεντρωμένους του πρόσφατου συλλαλητηρίου της Αθήνας σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης έρευνας στους «Αγανακτισμένους» το 2011.

Συνδρομητική έρευνα στις 13 περιφέρειες της χώρας – Αποτελέσματα επικράτειας

Δείτε τα πανελλαδικά αποτελέσματα της συνδρομητικής έρευνας κοινής γνώμης που διεξήχθη σε δείγμα 12.783 πολιτών, στις 13 περιφέρειες της χώρας, από 13 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2017.