Βασικά συμπεράσματα από το 5ο κύμα της έρευνας Balkan Monitor

Τέσσερεις είναι οι παράμετροι που χρήζουν προσοχής και ερμηνεύουν την υπεροχή της πρώτης κυβέρνησης των τελευταίων δέκα ετών που κλήθηκε να διαχειριστεί σημαντικές κρίσεις αλλά μη οικονομικού περιεχομένου. Η εξήγηση του φαινομένου αφορά έναν συνδυασμό ορθής ανάγνωσης των κοινωνικών τάσεων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιλογών από την πλευρά της κυβέρνησης.

Δύο χρόνια από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Τέσσερεις είναι οι παράμετροι που χρήζουν προσοχής και ερμηνεύουν την υπεροχή της πρώτης κυβέρνησης των τελευταίων δέκα ετών που κλήθηκε να διαχειριστεί σημαντικές κρίσεις αλλά μη οικονομικού περιεχομένου. Η εξήγηση του φαινομένου αφορά έναν συνδυασμό ορθής ανάγνωσης των κοινωνικών τάσεων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιλογών από την πλευρά της κυβέρνησης.

20 χρόνια ΚΕΠ: Μια πραγματική ιστορία επιτυχίας

Τα ΚΕΠ είναι κεκτημένο. Η ελληνική κοινωνία δεν διατίθεται να βιώσει την απορρόφησή τους από τις λοιπές κρατικές δομές και επιζητά τη μετεξέλιξή τους από διαμεσολαβητική υπηρεσία σε πραγματική σύγχρονη υπηρεσία one-stop-shop, δηλαδή σε πρώτο και τελευταίο σταθμό διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών· αίτημα που θέτει σταθερά, από το 2014, το 95% των ερωτώμενων.

«Επιτρέψτε μας να ξανασυστηθούμε…»

Διαβάστε τα βασικά συμπεράσματα της πανελλαδικής έρευνας σε νέους ηλικίας 17 έως 39 ετών. Η έρευνα επιδιώκει να συστήσει τους νέους της χώρας – τους πολυσυζητημένους millennials ή γενιά Υ (25-39) και τη νεότερη γενιά Ζ (17-24) – στις μεγαλύτερες γενιές και την πολιτική τάξη.