Στο πλαίσιο της Έρευνας της Παγκόσμιας Τράπεζας σε Αιτούντες Άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EASS 2017), η Κάπα Research διενήργησε την έρευνα πεδίου σε περισσότερους από 1.600 μετανάστες που διαμένουν σε κέντρα και δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα. Τα βασικά ευρήματα της μελέτης παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Κάπα Research στο Μέγαρο Υπατία, στις 3 Ιουλίου 2018. Η παρουσίαση και η πλήρης έκθεση της μελέτης στα αγγλικά, καθώς και η επισκόπηση της μελέτης στα ελληνικά επισυνάπτονται παρακάτω.

 

 

ppt_dissemination9_GR

 

Asylum Seekers_Full Report_Digital

 

Asylum Seekers_Overview_Greek