Διαβάστε τα αποτελέσματα της πανελλαδικής πολιτικής έρευνας της Κάπα Research στο ειδικό κοινό των πολιτών ηλικίας 17 έως 42 ετών. Η έκθεση αποτελεσμάτων περιλαμβάνει ευρήματα σχετικά με:

  • Τις στάσεις ζωής 
  • Την εικόνα της Ελλάδας και της Δύσης
  • Τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, και
  • Τα νέα πολιτικά στελέχη των κομμάτων

Για την έκθεση αποτελεσμάτων πατήστε εδώ

Για το κείμενο συμπερασμάτων πατήστε εδώ

 


Mil_GenZ_Poll_6-23_GR