Δείτε τα αποτελέσματα της πολιτικής έρευνας κοινής γνώμης του Δεκεμβρίου 2018. Η έρευνα αναδεικνύει τις προσδοκίες των πολιτών για το επόμενο έτος, στάσεις και απόψεις για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τους βασικούς δείκτες πολιτικού κλίματος.

 

December18_Poll