Δείτε την έρευνα του Δεκεμβρίου 2013 για την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Στην έρευνα αποτυπώνονται οι απόψεις των πολιτών για τα σημαντικά γεγονότα της χρονιάς που πέρασε και τις προοπτικές της χώρας για το 2014.

 

KapaVima_Dec13_GR