Η Ελλάδα, ως μία από τις τέσσερις χώρες με επίσημο θρήσκευμα τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, συνεχίζει να εορτάζει το Πάσχα με κατάνυξη, ευλάβεια και διατηρώντας τα πατροπαράδοτα έθιμα που συνδέονται με αυτό. Παρόλα αυτά, η πίστη των Ελλήνων στα θεία αλλά και στο αφήγημα της ορθοδοξίας έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με δέκα χρόνια πριν.

Όπως καταγράφει η διαχρονική έρευνα της Κάπα Research για το Πάσχα, την Πίστη και τη Θρησκεία στην Ελλάδα, 85,5% των πολιτών θεωρούν ότι το Πάσχα συμβάλλει στην διατήρηση της ελληνικής παράδοσης. Θρησκευτική κατάνυξη και ευλάβεια συνεχίζουν να περιγράφουν τα συναισθήματα τους κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, παρόλο που η αγάπη και η ηρεμία έχουν υποχωρήσει σε σχέση με το 2008.  Όσον αφορά στα πασχαλινά έθιμα, πάνω του έξι στου δέκα Έλληνες πηγαίνουν στην Ανάσταση και τον Επιτάφιο, βάφουν κόκκινα αυγά, ψήνουν αρνί και φτιάχνουν μαγειρίτσα, ενώ σε ποσοστό 42,5% νηστεύουν όλη την Μεγάλη Εβδομάδα.

Από την άλλη, η κακή οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών σε σχέση με το παρελθόν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά και τον τόπο αλλά και τον τρόπο εορτασμού του Πάσχα σήμερα. Συγκεκριμένα, ενώ το 2006 και το 2008 οι περισσότεροι επέλεγαν να εορτάσουν τον τόπο καταγωγής τους (41% περίπου), η επιλογή του τόπου κατοικίας φέτος είναι πρώτη επιλογή για την πλειοψηφία των Ελλήνων (56%) και ανεβαίνει κατακόρυφα σε σχέση με το 2008 (38%). Ακόμη, από εκείνους που θεωρούν έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γιορτάζουν το Πάσχα σε σχέση με τα παιδικά τους χρόνια (51,3%), οι περισσότεροι δηλώνουν ως κύρια αιτία αλλαγής της την οικονομική έλλειψη (20,4%) κάτι το οποίο αποτελούσε τελευταία επιλογή το 2008 (9,9%) όταν το Πάσχα έμοιαζε να αλλάζει λόγω είτε της εμπορευματοποίησής του (25,9%) είτε επειδή είχε χαθεί η ανθρώπινη επικοινωνία (22,3%).

Σχετικά με άλλους λαούς του σύγχρονου κόσμου, οι Έλληνες παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα πίστης και θρησκευτικής συνείδησης. 81,4% αισθάνονται Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ενώ πάνω από επτά στους δέκα δηλώνουν την πίστη τους στο Θεό. Ακόμη, υψηλά φαίνονται εκ πρώτης όψεως και τα ποσοστά αποδοχής συγκεκριμένων αφηγημάτων του χριστιανισμού όπως η ύπαρξη Σατανά (43,8%), τα θαύματα (41,4%), η μετά θάνατο ζωή (37,4%), η Δευτέρα Παρουσία (31,8%), καθώς και η ύπαρξη παραδείσου και κόλασης (30,2%). Έτσι, σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι η θρησκεία έχει μεγάλη αξία για τον άνθρωπο, ενώ πάνω από τους μισούς αυτοχαρακτηρίζονται ως θρησκευόμενοι. Όσον αφορά στις θρησκευτικές συνήθειες, 55,8% συνηθίζουν να κάνουν τον σταυρό τους όταν περνούν από εκκλησία (πάντα, μερικές φορές ή σπάνια), ένας στους τέσσερις προσεύχονται καθημερινά και ανεξάρτητα από το εάν έχουν δυσκολίες ή όχι (64,8%), ενώ 16,7% δηλώνουν ότι πηγαίνουν τουλάχιστον μια φορά το μήνα στην εκκλησία.

Παρόλα αυτά, σε σχέση με δέκα χρόνια πριν, η πίστη και οι θρησκευτικές συνήθεις των Ελλήνων δείχνουν να βρίσκονται σε γενική πτώση. Συγκεκριμένα, το ποσοστό εκείνων που δήλωναν Χριστιανοί Ορθόδοξοι το 2006 ήταν σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με σήμερα (96.9%), ενώ σημαντική άνοδος φαίνεται να υπάρχει στο ποσοστό εκείνων που δηλώνουν Άθεοι (14,7% από μόλις 2% το 2006). Επίσης, η πίστη στο Θεό παρουσιάζεται μειωμένη κατά 17,5% σε σχέση με το 2005 όπως και τα προαναφερθέντα αφηγήματα του χριστιανισμού. Ακόμη, τα ποσοστά εκείνων που θεωρούν ότι η θρησκεία έχει μεγάλη αξία για τον άνθρωπο και που αυτοχαρακτηρίζονται θρησκευόμενοι έχουν μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν πάνω από τριάντα ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι, μειωμένα παρουσιάζονται και τα ποσοστά θρησκευτικών συνηθειών, όπως της καθημερινής προσευχής (24,4% σήμερα 54,2% το 2006) και του τακτικού εκκλησιασμού (16,7% σήμερα 47,3% το 2006).