Δείτε τι απαντούν στην τελευταία έρευνα στις 13 περιφέρειες της χώρας, όσοι δηλώνουν πιο κοντά στον Α. Τσίπρα (15,5% του δείγματος – 1.981 άτομα) και όσοι δηλώνουν πιο κοντά στον Κ. Μητσοτάκη (21% – 2.684 άτομα).

Kapa_13-Regions_12_2017_GR2