Συνεχίζοντας την πολυετή συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard, η Κάπα Research διεξήγαγε έρευνα σε 12.000 άτομα ελληνικής καταγωγής (4.000 κάτοικοι Ελλάδας, 8.000 κάτοικοι εξωτερικού) με σκοπό την εις βάθος διερεύνηση των συστατικών στοιχείων του όπου Γης Ελληνισμού. Επιλεγμένα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ στις 29 Μαρτίου 2018. Η εν λόγω παρουσίαση (στην αγγλική γλώσσα) παρατίθεται παρακάτω.

Hellenism Presentation_29 March 2018