Δείτε την πρώτη έρευνα κοινής γνώμης σε Έλληνες κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα.

 

Kapa_Research_Brexit_Poll_Jun16_GR