Από τον Οκτώβριο του 2008, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στη χρηματοπιστωτική κρίση και στην κρίση δημοσίου χρέους. Τείνουμε να παραμελούμε άλλα ζητήματα των άλλων διαστάσεων της ελληνικής κοινωνίας.

Δείτε στην έρευνα της Κάπα Research όλες τις διαστάσεις όπως μετρήθηκαν στο τέλος του 2012.

 

DECEMBER_2012